• wynajem koparek gąsienicowych

  Wynajem koparek gąsienicowych

 • Wynajem koparko-ładowarek

  Wynajem koparko-ładowarek

 • Wynajem koparek kołowych

  Wynajem koparek kołowych

 • Wynajem koparek

  Wynajem koparek, koparko ładowarek, sprzętu budowlanego

 • Wynajem wywrotek

  Wynajem wywrotek, transport ciężarowy

 • Wynajem koparek, koparko ładowarek, sprzętu budowlanego

  Wynajem koparek, koparko ładowarek, sprzętu budowlanego

 • Wynajem zamatarek

  Wynajem zamiatarek

Przewierty sterowane

Przewierty sterowane są  bezwykopowa metodą układania instalacji podziemnych. Technologię horyzontalnych przewiertów sterowanych stosuje się coraz częściej ze względu na minimalną ingerencję w środowisko oraz szybkie układanie instalacji.

Przy głębokich wykopach, lub tam gdzie regeneracja terenu jest kosztowna, metoda układania instalacji przy pomocy przewiertów sterowanych może śmiało konkurować z tradycyjną odkrywką.

Stosowana przez nas technologia firmy Ditch Witch umożliwia wykonanie przewiertów sterowanych z bardzo dużą dokładnością.

Zakres średnicy wykonywanych przewiertów - do 400 mm, Jednorazowa długość  przewiertu - do 250 m.

 

1. Przewiert pilotażowy

Przewierty sterowane - przewiert pilotażowy

 

2. Rozwiercanie otworu

Przewierty sterowane - rozwiercanie otworu

 

3. Wciąganie rurociągu

Przewierty sterowane - wciaganie rurociągu